عناوین مطالب وبلاگ "خوب ديدن"

» دورم از تو..... :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
» اين التماس آخره.... :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
» ای خدا قسم به اسمت ..... :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
» عشق خسرو...عشق شيرين..... :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
» هديه خدا... :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
» جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
» فال قهوه..... :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥
» پاشو پاشو گلدونو بيار.... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥
» ........... :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» چه بد کردم نکردم........... :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» تو بزن تبر بزن.............. :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
» ميخوام ترکت کنم........ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
» گفتم شتاب رفتنم از برای توست..... :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
» يکی از اونور ابرا می رسه..... :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
» رويای تو.... :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
» برای تو..... :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
» نمی دانی، چه ميدانی که دلتنگی چه عطر کهنه ای دارد!!..... :: پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥
» قيمت رهايی ........ :: چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥
» دوستت دارم......... :: چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥
» يک کيسه رنگی ........ :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
» بغض نمی کنم ببين...... :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
» این هم يه مدل زندگيه ديگه...... :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
» اعتراف..... :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
» يک لحظه سير در اعماق ذهنم............. :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
» جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٥
» يه شب و روزه با مزه........... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٥
» چه کنم؟................. :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٥
» مادر.......... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٥
» رها کن تا چو خورشيدی قبايی پوشم از آتش....... :: چهارشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٥
» بانوی من......... :: پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥
» مرمر رويای تو.......... :: چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥
» دل خسته ام......... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٥
» خدا........ :: دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٥
» خواب طلايی.... :: شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٥
» اسارت............ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٥
» يه فکر تکراری............. :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٥
» من............. :: شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥
» يک موسيقی خاطره انگيز............. :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
» عادت........ :: یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٥
» لحظهای درنگ ... فاتحه ای ناقابل...... :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
» کلکم شاکی نشو من تو رو راضی ميکنم........... :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
» خودکشی......... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
» فاصله......... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
» مزاحم تلفنی ۲ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٥
» مزاحم تلفنی..... :: دوشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٥
» دل من دست بردار.... :: یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥
» خواستگاری تلفنی..... :: شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٥
» يک دم رويای تو..... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
» ساز مخالف... :: شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥
» يادم بمون........ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥
» شدم ۱۸......... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥
» شدم ۱۸......... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥
» يه روز ديگه.... :: یکشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٥
» ....... :: پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٥
» تو........ :: پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٥
» بدون عنوان...... :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» برو بابا............ :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» اينم تيله بازيه ........ :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ :: شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥
» تو می آيی بهانه من ........ :: شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥
» بعد از اين........ :: پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥
» باز آی ساقيا که هوا خواه خدمتم.... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» کاش رها بودم...... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» فرصت اکسير ندرت است...... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» حسرت يک لحظه.......... :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
» مژده دادند كه بر ما گذری خواهی كرد.... :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٥
» خسته ام :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥
» سخت نگير.................. :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥
» ياد باد آن روزگاران ...... :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
» شمارش معکوس.......... :: پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٥
» آخر عشق دو تا خط موازی همينه..... :: چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
» خلوتی صادقانه با دل...... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٥
» .......................... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٥
» خسته از شور و شر زندگی ام ........ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٥
» سنگ خارا.... :: دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥
» جاده ادامه دارد...... :: دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥
» زچشمات گله دارم ....آخه گريه هامو نمی بينه :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» مسافر ....... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» ياد باد.............. :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سهم من از بوسه باد..چی بگم ای دادو بيداد :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» کوير............ :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» مناجات......... :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» خواب شيطان (۳) :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» هيچکی مثل تو نمی شه......... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» ميشه بيهوده نپوسيد.... :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سهم من از.... :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» خواب شيطان............. (۲) :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» خواب شيطان ..............(۱) :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» آه باران کوير را درياب .... :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» حالا من يه آرزو دارم تو سينه.... :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» خيلی وقته که دلم برای تو تنگ شده.... :: شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» گفتی از عشقم حذر کن.... :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٥
» چند لحظه با افكار پيچيده :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
» بی پولی بد درديه :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥
» عندالمطالبه است اما کی داده؟؟؟؟ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
» تو مگه قسم نخوردی.........؟؟؟؟؟؟؟ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
» قضاوت با شما.... :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥
» رويا..... :: چهارشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٥
» تهی........... :: سه‌شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٥
» اخرين شانس سال ۸۴ :: جمعه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٤
» چهارشنبه سوری :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤
» آخه تنهام :: دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٤
» منو اين لحظه های انتظار :: دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٤
» فرصت اکسير ندرت است..... :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤
» يک جمع نکوشيده رسيدن به مقصد....... :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
» دلمون خوشه ها :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤
» و جاده ادامه دارد........ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤
» The change :: دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤
» دل من دست بردار........ :: یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٤
» يکی از اون ور ابرا می رسه....... :: یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٤
» تو چه آيتی خدا را؟؟؟........ :: پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤
» تو را من چشم در راهم شباهنگام :: پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤
» بسيار مشتاقم گلويم سوتکی باشد..... :: پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤
» تعصب يا حسادت......... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» قربونت برم خدا....... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» باتو انگار تو بهشتم .... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» مرا با خودم اشتی بده... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» دخترافتاب :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» اون عشق من را نخواست :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» و عشق راميتوان ابراز کرد :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» عزم برای ادامه تحصيل :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» تولدت مبارک عزيزم(خانه را برايت مزين ميکنکم) :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» چه درديست در ميان جمع بودن ولی ... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤
» برای رسيدن به ......... :: دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤