چه درديست در ميان جمع بودن ولی ...

نمی خواستم اينطوری بشه . يگدفعه پيش امد . قرار گذاشتيم،ديدمش و به دلم نشست . يک بار ديگه هم ديدمش اما اون گفت به کس ديگه ای دل بسته . گفت عاشقه و نمی تونه منو دوست داشته باشه .

(انتقال از ۱۲ ابان ۸۲)

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤