عندالمطالبه است اما کی داده؟؟؟؟

مهريه عندالمطالبه است اما کی داده کی گرفته؟؟اين جمله ای بود که همکارم هنگام صبحانه خوردن بلند می گفت: برگشتم نگاش کردم .لبخندی زد و گفت ميدونستم الان با نگاه يا جواب خانم .....روبرو می شم. گفتم اخه هنوز به پست اون که ميگيره نخوردی ديگه ...مهندس ض گفت: اره واقعا بعضيا ميگيرند اصلا شده معامله انگار ..اين دفعه ديدم نخير دارند متهم هم می کنند .گفتم :اره خوب وقتی اقا اول مال و اموال پدر دخترو بررسی ميکنه بعد می ياد خواستگاری  معامله است ديگه.....يک هو با موج اعتراض اقايون مواجه شدم هرکی يه چيز ميگفت ... گفتم خوب بهر حال الان ديگه مجلس تصويب کرده بيشتر از ۲۰۰ سکه تعلق نمی گيره ..همه گفتن خدا رو شکر ... گفتم اما دخترا زرنگن سر عقد ميگيرند مهريه شونو ...مهندس ض گفت: خوب خوبه اينجوری ديگه پسره خام نمی شه که توی جو زدگی يهو ۱۰۰۰ تا بندازه ....بهر صورت حق مسلمه خانوماست و عندالمطالبه است ....اين جمله من باعث شد که مهندس م بگه: خانم ... از شما بعيده وقتی اون عکس روی صفحه مانيتور شماست اون گل رز با اون امواج اب با اون انعکاس مهم اينه که عشق باشه ...خندم گرفت از توجهی که به کارای من داره ،پس اون هم فهميده که من در چنگال عشق اسيرم اما نمی دونه عشق من اونقدر با تصورش فرق داره که ارتباطی به ديدگاه من نداره و شايد همهمين عشق  ديدگاه فمنيستی منو قوی تر کرده باشه  ....گفتم اگه شرايط برعکس بود يعنی خانمها مهريه رو پرداخت ميکردند اون وقت همه اقايون ميگفتن حساب حساب  کاکا برادر و ديگه بحثی از عشق نبود ..........

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥