سنگ خارا....

 

جای ان دارد که چندی همره صحرا بگيرم .....سنگ خارا را گواه اين شيدا بگيرم .......

مو به مو دارم سخنها ...نکته ها از انجمنها ... بشنو ای سنگ بيابان ... بشنويد ای بادو باران ... با شما دمسازم اکنون ... با شما همرازم اکنون....

يک چنين آتش به جان ...مصلحت باشد همان .. با عشق خود تنها شوم ...تنها بسوزم...

شمع خود سوزی چو من .. در ميان انجمن ... گاهی اگر آهی کشد ... تنها بسوزد ....

 

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥