..........................

حماقت انتقام نفرت مرگ   دو دلی  سکوت فرياد   جيغ   داد بيدادانتظار غم بخشش هرگز کينه و باز کينه کينه از زمين و زمان  از دورنگيها  از دروغ از خيانت آری خيانت گناه بخشش هرگز دروغ انتظاردرد  تمسخر  مرگ آری مرگ تا بی نهايت مرگديگه نمی خوام برو برو برای هميشه برو

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٥