آخر عشق دو تا خط موازی همينه.....

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥