بعد از اين........

بعد از اين ديگر نيايم بی وفا حتی به خوابت .....

می شوی تنهای تنها می دهم اينسان عذابت .....

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥