مناجات.........

بازم آفتاب غروب کرد و شب اومد   ....به جون خسته ام بازم تب اومد .....

بازم از لاله خونين قلبم ....خدايا بانگ يارب يارب اومد............................

هوا تار چراغم سوت و کور....تنم داره می سوزه مثل کوره.....................

خدايا يار من کی برميگرده ؟.......آخه اين از خداوندی به دوره................

چه کجدارو مريضی دارم امشب ......چه درد ناله خيزی دارم امشب ....

خدايا اين حبيبه يا طبيبه .....چه مهمون عزيزی دارم امشب........خدايا....

/ 0 نظر / 16 بازدید