فرصت اکسير ندرت است.....

بايد شکست تصويرهای کهنه را .... فرصت اکسير ندرت است و خفاش مرگ روزو شب نمی پايد...و رستگاری ميتواندپلی باشداز....

.چند وقتی می شه متارکه کردم  ۳۵ سالمه ميدونی مشکل از زنم بود ما مردها يه انرژی داريم  که خوب برامون سخته  چطور بگم اگه متاهل بودی می فهميدی .. اون سرد بود ...يه مرد دوست داره جنس مخالفشو بگيره  ووو  ...... حالا خوب من خيلی خوش تیپم .. قدم .... هيکلم.... شغلم... * * بله اينا رو ميگی که مثلا من خوشم بياد ازت؟** نه می حوام بگم که ... ** اهان اينا رو ميگی که يعنی زن واثه تو کم نيست ؟  **اره ديگه ** تو تا حالا عاشق شدی؟** اره همون يه بار که به طلاق کشيد ** لابد يه روز به خودت اومدی ديدی ديگه نمی تونی تحملش کنی و ديگه نمی خوای باهاش باشی ؟؟ ** نه گفتم که مشکل من اين بود که اون سرد بود ..**حالا که طلاق دادی مشکلت حل شده؟ ** نه خوب الان ديگه می گم ندارم باز هم همون وضعه ........خوب تو چرا ازدواج نکردی ؟** بهش فکر نکردم يا شايد وقت نکردم اما الان می بينم اشتباه نکردم چون امثال تو هم کم نيستن از کجا معلوم من هم يکيشون نبودم ........

 

/ 0 نظر / 10 بازدید