مادر..........

تو ای مادر که يک عمر دلت با غصه دمسازه ...  صبوری های تو مادر منو به گريه می اندازه...

مثل يک طفل خوابالوده من محتاج آغوشم ...  از اون لالاييت مادر بخون بازم توی گوشم........

برای سرنوشت من تو دلواپس ترين بودی .... برای اشکهای من هميشه آستين بودی........

تو ای هميشه غمخوارم، توای محرم ترين يارم ..... بنام نامی مادر هميشه دوستت دارم.....

نوازش کن مرا مادر که فرزند تو غمگين ...  کی ميخواد بعد ازاين تو قلب من جای تو بنشينه.... 

گل من روزگار روزی تو رو از شاخه می چينه .....در آغوشم بگير مادر که رسم روزگار اينه ...

برای سرنوشت من تو دلواپس ترين بودی  ..........   برای اشکهای من هميشه آستين بودی....

تو ای هميشه غمخوارم .................... بنام نامی مادر ...  هميشه دوستت دارم...............

/ 0 نظر / 11 بازدید