دويدن و دويدن و دويدن .دويدن تا به سرانجام رسيدن ....

هميشه از نگاه تو با او عبور می کنم ..از اينکه عاشق تو ام حس غرور می کنم ...دوباره با سلام تو تازه تازه می شوم .. با نفس ساده تو غرق ترانه می شوم ....با تو ستاره می شوم....با تو ستاره می شوم......

مقصد تويی.. انتها تويی ..خواهش دل تويی....سرانجام تويی .... اما دستهای من خاليست ...خالی از انتها ...خالی از تو....

نشـــــــد يک لحظـــــه ا ز يـــــادت جدا دل .......

زهی دل.... آفرين دل ...مرحبا دل...مرحبا دل....

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید