پاشو پاشو گلدونو بيار....

پاشو پاشو پاشو گلدون و بيار...وقتشه سنبل بکاريم.......

اگه نوروزم نياد........  با يه غزل عيد می ياريم......

نگو فروردين ما چند سالی مونده تا بياد.....عيد عاشق هر شبه تقويم و ساعت نمی خواد....

بی بهارم می شه گاهی خواب نرگس ببينيم.....وقت و بی وقت تو خونه سفره هفت سين بچينيم....

پاشو پاشو پاشو گلدون و بيار...وقتشه سنبل بکاريم.......

اگه نوروزم نياد....با يه غزل عيد می ياريم......

سيني سبز سرود گوشه انباره هنوز...رو سر انگشتای تو سوز خوش تاره هنوز...

يه سبد سلامتی هنوز تو گنجه تنت...يه کتاب خورشيد هنوز تو باغچه دل من...

من ديگه منتظر هيچکسی نيستم که بياد... دل من از آسمون معجزه اصلا نمی خواد....

چشم به راه چه کسی نشستی پای پنجره....دست بی منت تو پر از بهار منتظره......

پاشو پاشو پاشو گلدون و بيار...وقتشه سنبل بکاريم.......

اگه نوروزم نياد.... با يه غزل عيد می ياريم......

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 170 بازدید