اون عشق من را نخواست

هنوزم در انتظارت پشت پنجره می نشينم

تا كه شايد، شايد تو روزی در خم كوچه ببينم

چشم من اسير خواب سرد اين پنجره ها شد

دنبال اونی كه رفت و تو غبار جاده گم شد

اسمون داره می باره رو سياه پشت شيشه

در كمين نشسته خورشيد چادر ابر وا نمی شه

كاش می شد صدای پاهات توی كوچه ها بپيچه

بگه اومدی كه باشی بمونی با من هميشه 

(انتقال از ۶ ارديبهشت ۸۳)

/ 0 نظر / 14 بازدید