هيچکی مثل تو نمی شه.........

کی می شه مثل تو باشه ؟... مثل تو عاشق ما شه ؟...اونی که برام عزيزه ...کسی که تو سينه جا شه...

کی می تونه جای زخم و مرهمم باشه هميشه ؟ ...تو کی هستی که تو دنيا هيچکی مثل تو نمی شه.......هيچکی مثل تو نمی شه....

تو کدوم خوابی که بايد با تو شبها رو سر کرد ؟؟  ...تو کدوم قافله هستی که بشه با تو سفر کرد؟......تو رو بايد از کجا ديد؟...از کجای قصه پيدا کرد؟....که بشه از رو لب تو گل بوسه ها رو برچيد ........

گل خوب مهربونم ...کاشکی می شد با تو بمونم ......تو کی هستی که تو دنيام   من می خوام با تو بمونم ....هيچکی مثل تو نمی شه ................

/ 0 نظر / 6 بازدید