دستهای مهربانت در گرمی دستهای من آيا نشان صداقت را از چشمانم می خوانی ؟ آيا تابوی نداشتنت را در لای لای نگاهم می بينی ؟ دلم زير پاهايت ، دل من فقط برای تو می تپد.

لحظه ديدار نزديک است ..خدای را مددی ....

/ 0 نظر / 14 بازدید